Počítačový kurz                   v Krajskej knižnici v Žiline
Počítačový kurz má aktuálne novú webovú stránku www.kurzy-kkza.webnode.sk

Krajská knižnica v Žiline 

pripravuje pre svojich používateľov tréningy pamäti, nový web: počítačové kurzy, tvorivé dielne pre seniorov a Tvorivý klub

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o počítačových kurzoch, ktoré knižnica organizuje.

Najbližšie termíny kurzov:

Vytvorte si webstránku - 18.3.2019 o 8.00 h.

Píšte na počítači - 20.3.2018 o 8.00 h.

Zoznámte sa s počítačom - 24.4.2019 o 8.00 h. a 12.6.2019 o 8.00 h.

Fotografie v Picasa 3 - 29.4.2019 o 8.00 h.

Smartfón kurz - 27.5.2019 o 8.00 h.

Tablet kurz - 1.7.2019 o 8.00 h.

Udržujte priateľstvá na internete - leto 2019 o 8.00 h.

Nebojte sa tabuliek - jeseň 2019 o 8.00 h.

Prezentujte na počítači - jeseň 2019 o 8.00 h.

Poplatky:

Počítačové kurzy - 10,00 €

Smartfón kurz - 10,00 €

Na počítačový kurz je potrebné sa vopred prihlásiť.

Na počítačových kurzoch je možné používať aj vlastný notebook.

Tešíme sa na vašu návštevu